Op een oude fiets

Hij was een jaar of 30 en zat op een bankje in Central Park. Hij blèrde zomaar wat de kosmos in.

‘Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan! I feel gooooooood today! Gotta lot of power. Had sex with an 88 year old woman last night. She was good. Had experience!’

Sex and the city, maar dan anders.

Volgende post »

Reageer